Home
About
Credit Management
Services
Training & Workshops
Market Research
Publications
Happy Customers
Customer Profit
CM Software
Customer references
News
Contact WCMConsult
Sitemap

 Datum Thema
21 mei 2015

Presentatie Meer Klantwaarde op Financial Systems

Op 21 mei a.s. geef ik op het Financial Systems event een presentatie over Meer Klantwaarde door samenwerking tussen finance en commercie (15:30 - 16:15, Zaal 5). Gratis aanmelden kan via https://lnkd.in/btY4bDS met code AVG2015. Meer informatie over Financial Systems kunt u vinden op: 

 

31 maart 2015 

 

Boekpresentaties

Over de waarde van klanten en het economisch beleid van de overheid

Evenement

Marcel Wiedenbrugge en Walter Kanning presenteren vanavond ieder hun boek. Wiedenbrugge laat zien hoe bedrijven meer uit hun klanten kunnen halen. Kanning gaat in op overheidsfinanciën en economisch beleid.

Martin Fase, emeritus hoogleraar Staathuishoudkunde, in het bijzonder de monetaire economie, geeft een korte inleiding op het boek van Walter Kanning.  

Na afloop van beide inleidingen is er gelegenheid om beide boeken aan te schaffen met een korting van 7,50 euro per stuk. 

Programma

 19:00 uur   Ontvangst met koffie en thee
 19:30 uur  Aanvang boekbesprekingen
 21.00 - 22.00 uur   Borrel  

Marcel Wiedenbrugge

Marcel Wiedenbrugge schreef met Wil Wurtz het boek Meer klantwaarde. In dit boek staat centraal dat winst een absolute noodzaak is om te kunnen investeren in klanten, producten, mensen en de organisatie. Maar hoe zorgt een ondernemer dat elke individuele klant een duurzame bottom-line bijdrage levert? Wat betekent dit voor de commerciële inspanningen per individuele klant?

Marcel Wiegenbrugge is directeur van WCM Consult, een adviesbureau gespecialiseerd in business proces improvement, integraal creditmanagement, software- en marktonderzoek, trainingen en workshops. Hij is ondernemer, spreker, schrijver, journalist, onderzoeker en adviseur.  

Walter Kanning 

Walter Kanning schreef De overheid: haar financiën en economisch beleid. Dit boek gaat over openbare financiën en is geschikt voor studenten op HBO-niveau. Het geeft ruime aandacht aan het institutionele kader waarbinnen het begrotingsbeleid en het economisch beleid van de overheid zich afspelen.

Walter Kanning is sinds 1975 werkzaam bij de UvA. Oorspronkelijk was hij werkzaam in de vakgroep economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 1991 promoveerde hij op het thema 'Economische macht'. Zijn promotors waren A. Heertje en R. Selten. Vanaf 2001 is hij werkzaam in de Faculteit Economie en bedrijfskunde, bij de sectie Fiscale Economie.  

Aanmelden lezing

Toegang tot deze activiteit is gratis voor leden van de KAE. Introducés zijn welkom, maar dienen na aanmelding vooraf 15 euro over te maken op bankrekening NL97INGB0000359692 van de KAE te Amsterdam.

Locatie: Zaal M1.02

 

 

 25 maart 2015

Treasury-, cash- en payment management software: noodzakelijk voor ondersteuning van de huidige corporate financial en haar accountant

 

Vandaag is de nieuwe versie van het rapport “Treasury-, cash- en payment management software 2015” verschenen.

In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt. Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van 18 softwareleveranciers opgenomen.

Goed opgezet treasury management draagt bij aan de productiviteit van een onderneming (cashflow, liquiditeit, centralisatie/efficiëntie), verlaagt de kosten verbonden aan betalingsverkeer (zowel inkomend als uitgaand) en zorgt voor goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement. In het algemeen kan gesteld worden dat met de complexiteit van het treasury management, de voor bedrijven daaraan verbonden risico’s en kosten toenemen naarmate bedrijven qua structuur complexer en/of meer internationaal actief zijn. Hierbij wordt gedacht aan:

·        Het beheer van bankrekeningen van diverse banken in diverse landen;

·        Het (centraal) verwerken van in- en uitgaande betalingen (cash pools, payment/collection factories, shared service centers);

·        Het verwerken van in-house betalingen en clearing tussen dochtermaatschappijen;

·        Het centraal verwerken van beheren van renterisico’s, valutarisico’s, liquiditeits- en kredietrisico’s;

·        Het beheren van de liquiditeit en daaraan gekoppeld de financiering van (operationele) activiteiten tegen de meest gunstige condities.

Bij payment management gaat het om het zo efficiënt mogelijk regelen van betalingsverkeer vanuit bedrijven, waaronder ook elektronisch bankieren en SEPA. Ook wordt in het rapport kort aandacht besteed aan de Bitcoin als betalingsmiddel. Naast het opvoeren van de Bitcoin als extra valuta wordt hier nagenoeg geen rekening mee gehouden binnen de opgenomen software in het rapport. Ook navraag bij leveranciers van boekhoudsoftware leert dat de Bitcoin, in tegenstelling tot elektronisch bankieren, niet tot de standaard bagage van dergelijke software behoort.

Technologie en het tijdig ontsluiten van de juiste en correcte informatie zal een steeds belangrijkere rol gaan innemen voor de werkzaamheden van de corporate financial, zodat hij/zij snel kan reageren op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en liquiditeitsbeheer en financiering nog beter op elkaar kan afstemmen. Voorbeelden van technologie zijn Cloud computing en continuous monitoring via data-analyse als onderdeel van Business Intelligence (BI). Ondersteuning door de juiste software is hierbij onontbeerlijk.

Het rapport is vooral gericht op de corporate financial als haar adviseur, zoals de accountant, die snel een compleet overzicht willen hebben van de in Nederland beschikbare softwaretoepassingen op het gebied van treasury-, cash- en payment management. Diverse leveranciers geven in het rapport hun visie op de toekomst, waardoor het rapport ook een goede leidraad vormt voor toekomstige aandachtspunten op het gebied treasury-, cash- en payment management.

Het rapport kan gratis opgevraagd worden via www.softwarepakketten.nl/tms

 

 WCMConsult, Schoolstraat 27, 3581PP, Utrecht, The Netherlands, T: 0031 6 4590 2601  |  marcel.wiedenbrugge@wcmconsult.com